Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Προτάσεις-Τοποθετήσεις μελών Δ.Σ. της ΠΟΕΠΛΣ στο Δ.Σ. της 16ης Σεπτεμβρίου 2014

Σε συνέχεια του αιτήματός μας για σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 26/9/14 πραγματοποιήθηκε Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., στο οποίο υποβάλαμε μια σειρά από προτάσεις και διατυπώσαμε τις απόψεις μας σε θέματα που απασχολούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
    
Ευελπιστώντας ότι συμβάλλουμε στην ορθή λειτουργία της Ομοσπονδίας μας, η οποία ως σκοπό έχει τη βελτίωση της υπηρεσιακής ζωής του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προτείναμε:

1. Την επανατοποθέτηση της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. επί άρθρων του σχεδίου Π.Δ. Οδοιπορικών και τα οποία αφορούν τα έξοδα εγκατάστασης και διανυκτέρευσης των στελεχών. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ.
      
2.  Την προώθηση της διάταξης η οποία περιλαμβάνεται στο Διεκδικητικό Πλαίσιο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και η οποία αφορά την υπαγωγή των πληρωμάτων των Π.Λ.Σ. στις συνταξιοδοτικές διατάξεις των Ειδικών Δυνάμεων και Μονάδων (διπλά χρόνια), ενσωματώνοντάς την στο από 16/9/14 «Υπόμνημα με απαιτούμενες ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».
                 
3. Την αναλυτική διατύπωση των παρατηρήσεών μας αναφορικά με το Σχέδιο Π.Δ. Πειθαρχικού Δίκαιου, όπως αυτό μας διαβιβάσθηκε από την Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. αφού διαπιστώθηκαν από μέρους μας σημεία τα οποία δεν συμβαδίζουν με την υπηρεσιακή καθημερινότητα των στελεχών του Σώματος. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ.
         
4. Αιτηθήκαμε την σύγκληση έκτακτου Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. προκειμένου να ενημερωθούν οι αντιπρόσωποι των Ενώσεων, να τοποθετηθούν και εν τέλει να εξουσιοδοτήσουν για τις περαιτέρω ενέργειες αλλά και να ενισχύσουν το Δ.Σ. μας, ενόψει σημαντικών αλλαγών όπως είναι το ΤΑΛΣ και τα Π.Δ. Οδοιπορικών Εξόδων, Μεταθέσεων-Τοποθετήσεων-Αποσπάσεων, Πειθαρχικού Δίκαιου κ.ά.).
Σημειώνουμε ότι η καταστατική υποχρέωση για διενέργεια Τακτικού Συνεδρίου τον Μάιο κάθε έτους, δεν πραγματοποιήθηκε το 2014 προκειμένου να έχουμε τη ευχέρεια Εκτάκτου Συνεδρίου όταν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα.
             
5. Την επικαιροποίηση της πρότασης των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας για το ενιαίο μισθολόγιο. Εμμένουμε αταλάντευτα στην άμεση συμμόρφωση της Ελληνικής Πολιτείας με νομική αποτύπωση της απόφασης του ΣτΕ, παρατηρούμε όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα να καταρτίζονται σχέδια μισθολογίων, τα οποία σε πολλά τους σημεία, δεν ανταποκρίνονται στις προτάσεις των συνδικαλιστικών φορέων Σ.Α. έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί από το 2011. 
     
Επιπλέον αναφερθήκαμε στα εξής:
Σε ότι αφορά το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ), μετά και την ψήφιση της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/14, τονίσαμε ότι οφείλουμε ως συνδικαλιστικός φορέας-εκπρόσωπος όλων των βαθμίδων του Σώματος, να αποτελέσουμε τον πρωταγωνιστή στις όποιες εξελίξεις, ενώ παράλληλα θέσαμε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν.
Επίσης μας παρουσιάσθηκαν τροπολογίες διατάξεων του ισχύοντος Π.Δ. Μεταθέσεων-Τοποθετήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τις οποίες προωθεί η Ηγεσία μας προς ενσωμάτωση σε σχέδιο νόμου. Από την πλευρά μας αναγνωρίσθηκε το πρόβλημα τις υποστελέχωσης των Λιμενικών Αρχών των Κυκλάδων και του Ανατολικού Αιγαίου, ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζει όξυνση και επανειλημμένως έχουμε θίξει και αναδείξει.
Αναγνωρίζουμε επίσης τις προθέσεις της Ηγεσίας μας για την επίλυση του προβλήματος αυτού και στην κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να συμβάλλουμε και εμείς με όλες μας τις δυνάμεις.
Τονίσαμε ωστόσο ότι, για το φαινόμενο της υποστελέχωσης αυτών των Λιμενικών Αρχών αλλά και για τις διαστάσεις που αυτό έχει πάρει, δεν ευθύνονται τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνεπώς δεν μπορεί να αποτελεί λύση η κατάργηση κριτηρίων και η ανατροπή ουσιαστικά του Π.Δ. Μεταθέσεων στο σύνολό του.
Για το λόγο αυτό, προτείναμε οι όποιες αλλαγές να τεθούν σε μια εξ’ ολοκλήρου αναμόρφωση του ισχύοντος ΠΔ και μέχρι να γίνει αυτό, να εφαρμοσθούν απαρέγκλιτα οι ισχύουσες διατάξεις.
        
Τέλος, προτείναμε όλες οι προτάσεις που προωθούνται από την Ομοσπονδία μας, καλό θα είναι να έχουν πρώτα συζητηθεί στο Δ.Σ. ώστε να αποφεύγονται αστοχίες αλλά και παγιδεύσεις από «εξωθεσμικές» δυνάμεις.
    
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΑΓΓΕΛΗΣ Ευάγγελος

2. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

3. ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος

4. ΚΥΡΑΝΗΣ Κωνσταντίνος

5. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος

6. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος

7. ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll