Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Έγκριση λειτουργίας Λιμενικών Φυλακίων

Με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητος των δράσεων των Λιμενικών Αρχών για την εκπλήρωση της αποστολής του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και την ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, εγκρίνουμε τη λειτουργία των ακόλουθων Λιμενικών Φυλακίων (Λ/Φ):

Έγκριση λειτουργίας Λιμενικών Φυλακίων

Auto Scroll Stop Scroll