Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Τέλη Αυγούστου σε εφαρμογή ο «Λιμενικός Καλλικράτης»

Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται να τεθεί και επισήμως σε εφαρμογή ο «Λιμενικός Καλλικράτης», όπως προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα 81 «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών» που δημοσιεύτηκε την 29.5.2014 στο ΦΕΚ 125 Α').

Στο ΠΔ σημειωνόταν ότι «η ισχύς του παρόντος  διατάγματος αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος είχε υπογραφεί από τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στις 8 Ιανουαρίου και η υλοποίησή του αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχου ΛΣ κ. Αθανασόπουλου Αθανάσιου.

Τότε σε ανακοίνωση του υπουργείου σημειωνόταν πως «σε ό,τι αφορά τη νέα διάρθρωση των Λιμενικών Αρχών βασικά κριτήρια των παρεμβάσεων στόχο έχουν την ορθολογικότερη κατανομή των δυνάμεων στην επικράτεια, ο καλύτερος σχεδιασμός της δράσης των μονάδων μέσω της διοικητικής υπαγωγής μικρότερων σε μεγαλύτερες, καθώς και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό από τις 217 Λιμενικές Αρχές δημιουργούνται 179».

Πιο συγκεκριμένα, διατηρούνται τα 18 υφιστάμενα Κεντρικά Λιμεναρχεία, αυξάνονται σε 45 τα Λιμεναρχεία από τα 34 υπάρχοντα, ενισχύονται σε 73 τα Λιμενικά Τμήματα από τα 34 που υφίστανται, ενώ περιορίζονται σε 43 οι Λιμενικοί Σταθμοί από τους 107 που είναι έως σήμερα. Στη νέα διάρθρωση δεν περιλαμβάνονται Υπολιμεναρχεία, ενώ για τη μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών σε ορισμένες περιοχές προβλέπεται η ίδρυση Λιμενικών Φυλακίων.

Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. εξέφρασε τις αντιρρήσεις της για τον τρόπο και την διαδικασία που προβλέπεται σχετικά με την στελέχωση των Λιμενικών Τμημάτων, αλλά και επιφυλάξεις σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση  του στελεχιακού δυναμικού και των επιχειρησιακών μέσων.
Auto Scroll Stop Scroll