Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Δημοσιεύθηκε η Οργανική σύνθεση προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε ΦΕΚ


Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Κύρωση του αριθμ. 78/2014 Κανονισμού «Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ο οποίος εξεδόθη από τον Αρχηγό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.


Auto Scroll Stop Scroll