Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Οι Ομοσπονδίες Σωμάτων Ασφαλείας για την αξίωση των αναδρομικών αναφορικά με την απόφαση του ΣτΕ

Μετά και την εξέλιξη της επ' αορίστω αναβολής της προγραμματισθείσας συνάντησης με τον Υπουργό των Οικονομικών, για τον καθορισμό του τρόπου και του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας επιβεβαιώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο η απροθυμία της Κυβέρνησης να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και να ανταποκριθεί στην εκ του Συντάγματος υποχρέωσή της.

  
Επειδή οι Ομοσπονδίες μας έχουν γίνει αποδέκτες πλήθους ερωτημάτων σχετικά με τους τρόπους κατοχύρωσης των αξιώσεών μας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την άποψη των νομικών μας συμβούλων τόσο ο Ν. 4093/2012, με τον οποίο επιβλήθηκαν οι περικοπές, όσο και η ακυρωθείσα Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εκδόθηκαν το Νοέμβριο του 2012, η δε καταβολή των μειωμένων αποδοχών μας και η παρακράτηση των αναδρομικών άρχισαν τον Ιανουάριο του 2013.
 
Συνεπώς, δεν τίθεται επί του παρόντος ζήτημα παραγραφής των αξιώσεων, ώστε να επιβάλλεται η άμεση κατάθεση αιτήσεως στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, για διακοπή της παραγραφής.
 
Οι Ομοσπονδίες συνεχίζουν τις συντονισμένες ενέργειες για επίλυση του ζητήματος και σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με τις περαιτέρω δυνατότητες συνδικαλιστικής αντίδρασης και δικαστικής διεκδίκησης.
Auto Scroll Stop Scroll