Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Δεσμοφύλακας (Σκοπός Κρατητηρίων) / Φρουρά Κρατητηρίου- Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

Παρουσιάζουμε τα άρθρα 30 & 31 του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών ο οποίος θα έχει εφαρμογή στις Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς) και θα ρυθμίζει τη διάρθρωση, την οργάνωση,  τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών καθώς και αρμοδιότητες των οργάνων τους.
Ολόκληρο το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (εδώ)
Άρθρο 30
Δεσμοφύλακας (Σκοπός Κρατητηρίων)

1. Δεσμοφύλακας (Σκοπός Κρατητηρίων) τοποθετείται στις Λιμενικές Αρχές που διαθέτουν κρατητήρια και έχουν μεγάλο αριθμό κρατουμένων.
2. Υπηρεσία Δεσμοφύλακα (Σκοπού Κρατητηρίων) εκτελούν οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και Λιμενοφύλακες του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.. Ο Δεσμοφύλακας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) παραλαμβάνει τους κρατουμένους από τον προκάτοχό του ή από τον Προϊστάμενο Γραφείου Ασφαλείας με πρωτόκολλο (στο οποίο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί καταχώρησης αυτών από το βιβλίο κρατουμένων) και αφού ελέγξει την ταυτότητά τους, ενημερώνει σχετικά τον Αξιωματικό Φυλακής ή τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής για την κανονικότητα της παραλαβή τους, προκειμένου να συντελεσθεί σχετική εγγραφή στο Ημερολόγιο Συμβάντων της Υπηρεσίας. Επίσης παραλαμβάνει με πρωτόκολλο τα κλειδιά και τα λοιπά δημόσια είδη του κρατητηρίου.
β) παραλαμβάνει προσωπικά τους κρατούμενους που προσάγονται, εγγράφοντας αυτούς στο Βιβλίο Κρατουμένων, παρουσία του εκτελούντος καθήκοντα Αξιωματικού/Υπαξιωματικού Φυλακής βαθμοφόρου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και, κατόπιν διαταγής του τελευταίου, τους κλείνει αυτούς στο κρατητήριο, αφού ενεργήσει αυστηρή και επισταμένη έρευνα στους ίδιους και τις αποσκευές τους.
γ) αφαιρεί από τους κρατουμένους, πριν τον εγκλεισμό τους στο κρατητήριο, τα χρήματα ή τιμαλφή και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα των οποίων η εισαγωγή στα κρατητήρια απαγορεύεται και τα παραδίδει στον Αξιωματικό/Υπαξιωματικό Φυλακής.
δ) είναι υπεύθυνος για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων της Φρουράς των κρατητηρίων.
ε) επιβλέπει την εισαγωγής των κλινοσκεπασμάτων, στρωμάτων, τροφίμων και εφημερίδων ή βιβλίων από τους κρατουμένους στα κρατητήρια.
στ) παραλαμβάνει από τον Αξιωματικό/Υπαξιωματικό Φυλακής ή τον Προϊστάμενο των Γραφείων Προσωπικού, Επιστασίας και Εθιμοτυπίας ή Ασφάλειας, τα κλειδιά των κρατητηρίων, τα οποία και φυλάττει, επιθεωρεί την ημέρα τα κρατητήρια  για την πρόληψη φθορών ή απόδρασης των κρατουμένων και ενεργεί έρευνες για ανακάλυψη τυχόν κατεχομένων απ` αυτούς απαγορευμένων αντικειμένων.
ζ) φροντίζει, σε κάθε περίπτωση ανοίγματος του κρατητηρίου, να παρίσταται ένοπλη η Φρουρά για την πρόληψη απόδρασης.
η) μεριμνά, σύμφωνα με τις διαταγές του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, για την καθαριότητα των κρατητηρίων και της περιοχής τους, καθώς και για το φωτισμό και γενικά για την ασφάλεια αυτών.
θ) απολύει τους κρατουμένους με βάση τα τακτικά αποφυλακιστήρια των αρμοδίων αρχών και ύστερα από εντολή του αρμόδιου Αξιωματικού ή του Αξιωματικού/Υπαξιωματικού Φυλακής.  Τους  απολυόμενους διαγράφει αμέσως από το βιβλίο κρατουμένων, στο οποίο καταχωρίζει τον αριθμό και τη χρονολογία του αποφυλακιστηρίου, καθώς και τη χρονολογία και ώρα εξόδου τους από το κρατητήριο.
ι) βεβαιώνεται για την ταυτότητα των κρατουμένων, πριν από κάθε παράδοση η απόλυση αυτών.
ια) επιτρέπει την επίσκεψη των κρατουμένων, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής για τον χρόνο και το χώρο του επισκεπτηρίου και δεν απομακρύνεται από τα κρατητήρια κατά την ώρα των επισκεπτηρίων. 
ιγ) απαγορεύει την επίσκεψη κρατουμένων από άνδρες του Λ.Σ.  – ΕΛ.ΑΚΤ. χωρίς άδεια του εκτελούντος καθήκοντα Αξιωματικού Φυλακής ή του Προϊστάμενου Λιμενικής Αρχής και την χωρίς υπηρεσιακό λόγο επαφή ή συνομιλία ή και προσέγγιση των οργάνων της Υπηρεσίας και του λοιπού προσωπικού της με τους κρατουμένους.
ιδ) ελέγχει τους προσερχόμενους επισκέπτες ώστε να μην παραδοθούν στους κρατουμένους απαγορευμένα είδη, οινοπνευματώδη ποτά, ναρκωτικά, όργανα, όπλα ή εργαλεία κατάλληλα για διάρρηξη ή απόδραση ή να έλθουν σε ύποπτες ή μη επιτρεπόμενες συνεννοήσεις, ενώ εμποδίζει να πλησιάζουν στα κρατητήρια άτομα που δεν έχουν σχέση με τους κρατούμενους ή δεν έχουν άδεια επίσκεψης των κρατουμένων. Παρίσταται διακριτικά κατά τις επισκέψεις και συνδιαλέξεις οι οποίες είναι ολιγόλεπτες. Όταν διαπιστωθεί ότι επισκέπτης παραδίδει σε κρατούμενο αντικείμενο για το οποίο δεν έχει δοθεί έγκριση, το αντικείμενο κατάσχεται και ο επισκέπτης οδηγείται  στον Αξιωματικό Φυλακής.
ιε) απαγορεύει την είσοδο στο κρατητήριο κάθε οργάνου υπηρεσίας το οποίο φέρει όπλο, ο ίδιος δε, όταν εισέρχεται στο κρατητήριο, πρέπει να είναι άοπλος και να συνοδεύεται και από άλλον άοπλο όργανο.
ιστ) απαγορεύει την από οποιονδήποτε κακοποίηση, κακομεταχείριση ή υβριστική συμπεριφορά προς τους κρατουμένους.
ιζ) απαγορεύει στους κρατουμένους να τραγουδούν, να φωνασκούν, να θορυβούν και γενικά να ενοχλούν τους συγκρατουμενούς τους.
ιη) απομονώνει και δεσμεύει κατάλληλα τους τοξικομανείς κρατουμένους που εκτρέπονται εξ αιτίας της έλλειψης ναρκωτικών για να προλάβει αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό τους. Προκειμένου για τοξικομανείς για τους οποίους δημιουργείται κίνδυνος της ζωής τους από την έλλειψη ναρκωτικών, αναφέρει στον Αξιωματικό Φυλακής για να κληθεί ιατρός, ο οποίος είναι αρμόδιος να χορηγήσει η όχι τα απαιτούμενα κατά περίπτωση φάρμακα.
ιθ) αναφέρει αμέσως στον Αξιωματικό/Υπαξιωματικό Φυλακής κάθε περίπτωση ασθένειας κρατουμένου.
κ) μεριμνά για την παροχή τροφοδοσίας τους κρατουμένους κατά τις ισχύουσες διατάξεις ή τους διευκολύνει στην προμήθεια τροφής με δικές τους δαπάνες.
κα) διαχωρίζει τους κρατουμένους, εφόσον ο αριθμός αυτών και των κρατητηρίων το επιτρέπει, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας, το είδος και τη βαρύτητα του αδικήματος που διέπραξαν ή την ύπαρξη άλλων ειδικών λόγων. Οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι γυναίκες και οι ανήλικοι πρέπει να κρατούνται σε ιδιαίτερα κρατητήρια. Επίσης αυτοί που πάσχουν από μολυσματική ή λοιμώδη νόσο, κρατούνται σε ιδιαίτερο κρατητήριο που πρέπει να απολυμαίνεται μετά την απόλυση τους. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλος για φύλαξη χώρος γίνεται συνεννόηση με την οικεία Αστυνομική Αρχή.
Άρθρο 31
Φρουρά Κρατητηρίου

1. Ένοπλη φρουρά κρατητηρίου διατάσσεται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον κρατείται μεγάλος αριθμός κρατουμένων ή κρατείται υπόδικος / δράστης σοβαρού αδικήματος ή κατάδικος. Υπόδικος ή κατάδικος που προορίζεται για Σωφρονιστικό Κατάστημα δεν κρατείται στα κρατητήρια, με εξαίρεση τον απολύτως αναγκαίο πριν την μεταγωγή χρόνο και εφόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας μεταγωγή και παράδοση σ` αυτό.
2. Η δύναμη και σύνθεση της φρουράς είναι ανάλογη με τον αριθμό και την επικινδυνότητα των κρατουμένων, την ασφάλεια των κρατητηρίων και τις υπηρεσιακές συνθήκες.
3. Εάν το κρατητήριο δεν πληροί τους όρους ασφαλούς κράτησης για την ματαίωση αποδράσεων και αυτοκτονιών ή αυτοτραυματισμών των κρατουμένων ή εάν η υπάρχουσα δύναμη δεν επαρκεί για τη φρούρηση των κρατουμένων, ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής οφείλει να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα από τις περιστάσεις μέτρα, δεσμεύοντας στην ανάγκη τους κρατουμένους, για να προλάβει απόδραση, αυτοκτονία ή τραυματισμό τους, συνεργαζόμενος εάν απαιτηθεί και με την οικεία Αστυνομική Αρχή.
4. Τα στελέχη της Φρουράς κρατητηρίου:
α) φέρουν υπηρεσιακό περίστροφο ή πιστόλι, αστυνομική ράβδο και αστυνομική σφυρίχτρα.
β)  δεν εισέρχονται ένοπλα στο κρατητήριο.
γ) παρίστανται ένοπλα σε κάθε περίπτωση ανοίγματος του κρατητηρίου.
δ) ευθύνονται για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των κρατουμένων, την πρόληψη  απόδρασής τους και την τήρηση της τάξεως και ησυχίας  στα κρατητήρια.
ε) εάν  απαιτηθεί να εισέλθουν στο  κρατητήριο ζητούν τη συνδρομή του δεσμοφύλακα (σκοπού κρατητηρίου).
στ) δεν επιτρέπουν την επικοινωνία των κρατουμένων με οποιονδήποτε, χωρίς διαταγή του δεσμοφύλακα.
ζ) εκτελούν τα καθήκοντα τους, σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες του δεσμοφύλακα.
5. Η συνοδεία των κρατουμένων για οποιοδήποτε σκοπό (ανάκριση, ιατρική εξέταση, παράδοση αυτών σε αστυνομικές ή άλλες Αρχές) εκτελείται από το προσωπικό του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών.Ε.Α.), και σε περίπτωση που δεν διατίθεται, από έμπειρους - εφόσον είναι δυνατόν – λιμενικούς, ο αριθμός των οποίων είναι μεγαλύτερος των κρατουμένων και φέρουν απαραίτητα πιστόλι ή περίστροφο, αστυνομική ράβδο, χειροπέδες και κατάλληλο εξοπλισμό όπου διατίθεται (αλεξίσφαιρα γιλέκα). Οι συνοδοί πρέπει να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την συνεχή επιτήρηση των κρατουμένων προς αποτροπή διαφυγής τους.
6. α) Την φρούρηση συλληφθέντος δράστη αυτοφώρου εγκλήματος που νοσηλεύεται σε νοσηλευτικό Ιδρυμα και μέχρι την παραπομπή του στον αρμόδιο Εισαγγελέα, δύναται να αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα στην περιφέρεια του οποίου νοσηλεύεται, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Λιμενικής Αρχής που ενήργησε τη σύλληψη, στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι της κράτησής του.

 β) Σε περίπτωση παράδοσης των κρατουμένων στις αστυνομικές ή άλλες Αρχές, ο επικεφαλής της συνοδείας συντάσσει πρακτικό με τα  πλήρη στοιχεία των κρατουμένων, την ημερομηνία και την ώρα παράδοσής τους. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τον επικεφαλή της συνοδείας και από τον υπεύθυνο της Αρχής που παραλαμβάνει τους κρατουμένους και αντίγραφό του τηρείται στο αρχείο του αρμόδιου Γραφείου.
Auto Scroll Stop Scroll