Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

Τα παρακάτω άρθρα του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών ως έχουν διατυπωθεί,  πιστεύουμε ότι δημιουργούν παρερμηνείες οι οποίες διαταράσσουν το χαρακτήρα και την αποστολή των Κλιμάκιων Ειδικών Αποστολών/Λ.Σ. ενώ είναι σε αναντιστοιχία με τον ισχύοντα Κανονισμό 08/03 Κ.Ε.Ο.Λ./Κ.Ε.Α./Λ.Σ., άρθρ. 3, παρ.3, περ. η), όπου αναγράφεται:

«Ειδικότερα οι αποστολές των Κλιμακίων είναι κατ΄ αποκλειστικότητα οι παρακάτω και ουδεμία άλλη επιχείρηση διενεργείται εκτός αν υπάρχει ειδική διαταγή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν.:
η) Επιχειρήσεις σύλληψης, συνοδείας και μεταγωγής ατόμων ιδιαίτερα επικινδύνων για την δημόσια ασφάλεια και τάξη».

Αναλυτικά στο Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών, θεωρούμε ότι:

Το  άρθρ.  4 παρ. 3   στστ,  γγγ στο άρθρ. 8 παρ.1 και στο άρθ. 25, να περιγράφεται «Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών» και ΟΧΙ Γραφείο Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών καθώς στο άρθρ. 136 του Ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού», είναι Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών.

Το  άρθρ.  17 παρ.  1  ίζ) να τροποποιηθεί:
«Η επιμέλεια για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων.»

Το άρθρ. 31 παρ. 5 να τροποποιηθεί ως εξής:
Η συνοδεία των κρατουμένων για οποιοδήποτε σκοπό (ανάκριση, Ιατρική εξέταση, παράδοση αυτών σε αστυνομικές ή άλλες αρχές) εκτελείται από έμπειρους – εφόσον είναι δυνατόν – Λιμενικούς, ο αριθμός των οποίων είναι μεγαλύτερος των κρατουμένων και φέρουν απαραίτητα πιστόλι ή περίστροφο, αστυνομική ράβδο, χειροπέδες και κατάλληλο εξοπλισμό όπου διατίθεται (αλεξίσφαιρα γιλέκα). Οι συνοδοί πρέπει να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τη συνεχή επιτήρηση των κρατουμένων προς αποτροπή διαφυγής τους. Σε περιπτώσεις κρατουμένων ιδιαίτερα επικίνδυνων για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, η μεταγωγή θα εκτελείται από προσωπικό Κ.Ε.Α.

Το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (εδώ)
Auto Scroll Stop Scroll