Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (ΠΟΝ)

Σας ενημερώνουμε ότι ο Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (ΠΟΝ) ενημερώνει καθημερινά την ιστοσελίδα του www.pon-hn.gr με τις τιμές και τις προσφορές των πολυκαταστημάτων του ενώ εκεί παρέχονται και χρήσιμες διευκρινίσεις και πληροφορίες.
Auto Scroll Stop Scroll