Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Αλλαγή Δελτίων Ταυτότητας

Την αλλαγή των Δελτίων Ταυτότητας ώστε να αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο και να μην απαιτείται  η επίδειξη Διαβατηρίου για τις μετακινήσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντός των χωρών Σένγκεν, ζήτησε η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής-Πειραιά & Νήσων.

Το έγγραφο έχει ως εξής:


Προς: ΥΝΑ/ΑΛΣ/ΔΠ
  
Κοιν.: Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

26/6/2014
Θέμα: «Αλλαγή Δελτίων Ταυτότητας»
Θεωρώντας ότι η νομιμότητα και η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών συμφωνιών, αφορούν και τους υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τα εξής:
Από το 1995 άρχισε να ισχύει η συμφωνία Σένγκεν και από το 1997 ενσωματώθηκε στις θεμελιώδεις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με τη μορφή πρόσθετου πρωτοκόλλου, αποτελώντας πλέον κομμάτι του πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δικαίου. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο ενώ τα ανάλογα πρωτόκολλα κυρώθηκαν με σχετικό νόμο.
Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει την ελεύθερη διέλευση των πολιτών των κρατών που την έχουν κυρώσει, στα πλαίσια δε της εφαρμογής της, οι Έλληνες πολίτες ταξιδεύουν πλέον στις χώρες Σένγκεν, με την επίδειξη της Αστυνομικής τους ταυτότητας η οποία έχει ισχύ ταξιδιωτικού εγγράφου. Συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση και η επίδειξη διαβατηρίου.
Ήδη στην Ελληνική Αστυνομία προχώρησαν στην αλλαγή του Δελτίου Υπηρεσιακής τους Ταυτότητας και μπορούν να μετακινούνται στις χώρες Σένγκεν με την επίδειξη του νέου Δελτίου, χωρίς την επίδειξη διαβατηρίου.
Οι υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή υποχρεούνται στην έκδοση διαβατηρίου για τις μετακινήσεις τους στις χώρες Σένγκεν και στην επίδειξή του, καθώς το Δελτίο Υπηρεσιακής τους Ταυτότητας δεν έχει αντικατασταθεί και συνεπώς δεν έχει ισχύ ταξιδιωτικού εγγράφου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα αλλαγής των Δελτίων Ταυτότητας των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά τα πρότυπα της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να εναρμονισθούμε με τις συμφωνίες και να αποτελούν ταξιδιωτικά έγγραφα.
Για το Δ.Σ.
   
       Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος          Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll