Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Σχολείο Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος

Τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών αποτελούν την αιχμή του δόρατος του Λ.Σ- Ελληνικής Ακτοφυλακής. Αναλαμβάνουν τις πλέον λεπτές και επικίνδυνες αποστολές θέτοντας καθημερινά εαυτούς σε κίνδυνο. Η εκπαίδευση τους πολυεπίπεδη και η επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα αδιαμφισβήτητη. Βασική ωστόσο προϋπόθεση για να ενταχθεί κανείς στα Κ.Ε.Α , είναι η αποφοίτηση από το Σχολείο Ειδικών Αποστολών/Λ.Σ. 

Το ΣΕΑ αποτελεί την επιτομή των ειδικών επιχειρήσεων καθώς εκεί "σμιλεύονται" οι tactical operators, αυτοί οι οποίοι θα κληθούν πρώτοι να αντιμετωπίσουν κάθε σχετικό συμβάν σε θαλάσσιο και όχι μόνο χώρο. Αποστολή του σχολείου είναι να ξεχωρίσει και να προετοιμάσει τα στελέχη εκείνα που θα στελεχώσουν τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών δίδοντας τους τα γνωστικά εφόδια που απαιτούνται προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη αποστολή τους. Σε γενικές γραμμές το Σχολείο Ειδικών Αποστολών δεν διαφέρει σημαντικά από τα αντίστοιχα του εσωτερικού και εξωτερικού με έμφαση όμως στην διενέργεια αντιτρομοκρατικών και άλλου είδους επιχειρήσεων σε θαλάσσιο περιβάλλον.
Γράφει ο Κωνσταντίνος Τόλιας / www.bloko.gr 
Η αρχή γίνεται με τη διαδικασία της επιλογής ώστε να εξασφαλιστεί ότι το τελικό «προϊόν» θα είναι υψηλού επιπέδου, ικανού να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της μονάδας. Η εκπαίδευση είναι συνεχής και έντονη, κινούμενη εντός ρεαλιστικών και αληθοφανών πλαισίων, με την ελάχιστη δυνατή χρήση επιχειρησιακών συμβιβασμών για λόγους ασφαλείας. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην εμβάθυνση της παρεχόμενης γνώσης μέσω συνεχούς επανάληψης καθώς ως γνωστόν "επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως”. Οι εκπαιδευτές θέτουν τους εκπαιδευόμενους ενώπιον δύσκολων τακτικών διλημμάτων, ώστε να διακρίνουν ποιοι είναι σε θέση να πάρουν δύσκολες αποφάσεις υπό συνθήκες πίεσης και ποιοι όχι. Οι ακατάλληλοι κόβονται με συνοπτικές διαδικασίες και σχετικά μικρός αριθμός καταλήγει στα ΚΕΑ.Η σκοπιμότητα της διαδικασίας είναι αυτονόητη καθώς ένας ακατάλληλα επιλεγμένος αδυνατεί να λάβει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, όση προσπάθεια και αν καταβληθεί εκ μέρους του εκπαιδεύοντος προσωπικού.

Λόγω της ελιτίστικης φύσης των συγκεκριμένων μονάδων είναι απαραίτητη η αναζήτηση των υποψηφίων προς ένταξη εν μέσω των “άριστων των αρίστων”. Είναι προτιμότερη η τελική αποφοίτηση και ένταξη στην μονάδα λιγότερων των απαιτούμενων ανδρών παρά η προικοδότηση των ΚΕΑ με προσωπικό κατώτερων των προδιαγραφών. Και αυτό γιατί σε μια επιχείρηση, όπως αυτές που εμπλέκονται τα ΚΕΑ, όπου ο κίνδυνος της αποτυχίας ελλοχεύει σε κάθε βήμα, η ποιότητα του προσωπικού είναι αυτή που θα κάνει την «λεπτή» διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία ή την αποτυχία, συχνά δε και στον θάνατο. Η εκπαίδευση καλύπτει μεγάλο εύρος αντικειμένων μέρος εκ των οποίων είναι:
  

Τακτικές εισόδου σε κτίρια
μάχης εγγύς αποστάσεων/CQB, έρευνας και εκκαθάρισης κλειστών χώρων

βολές μάχης ταχείας αντίδρασης σε στιγμιαία αναδυόμενους (“pop-up”) στόχους

Σχεδιασμό Αντιτρομοκρατικών/ αντιπειρατικών επιχειρήσεων
Ανακατάληψη καταληφθέντος πλοίου και απελευθέρωση ομήρων,
νηοψίες και γενικά αντικειμένων VBSS (Visit, Board, Search, Seizure)
Παροχή γνώσης για την διακρίβωση της ψυχολογικής κατάστασης κακοποιών/ τρομοκρατών/δυνητικά επικίνδυνων ατόμων και βασική γνώση διαπραγμάτευσης
Τακτικές και τεχνικές χειρισμού φορητού οπλισμού, ενστικτώδους βολής υπό δυσμενείς συνθήκες και συντήρησης οπλισμού
Τακτικές επιχειρήσεων περιπόλων υψηλού ρίσκου σε ευαίσθητες περιοχές
Εξουδετέρωση εκρηκτικών και αυτοσχέδιων εκρηκτικών (IEDs) μηχανισμών
Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση ΡΒΧΠ απειλών-
Χειρισμός Μη-Φονικών Όπλων
Χειρισμός και συντήρηση πλωτών μέσων, μαθήματα ναυτιλίας, χειρισμού βαρέως οπλισμού/οπλισμού σκαφών
Τεχνικές αυτοάμυνας, άοπλης μάχης, αντιμετώπισης χειροδύναμων ατόμων ή ατόμων ευρισκόμενων υπό την επήρεια ισχυρών διεγερτικών ουσιών
Φύλαξη και προστασία στόχου υψηλής αξίας
Παροχή Α’ βοηθειών μάχης

Η αξία των ανωτέρω αντικειμένων είναι προφανής και καλύπτει το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που επιβάλλεται να κατέχει ένα στέλεχος των ΚΕΑ. Αν και θεωρητικά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σε γενικές γραμμές το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων είναι υψηλό και καλύπτει κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Περαιτέρω εξειδίκευση ή διδαχή επιπλέον αντικειμένων παρέχεται μετά την αποφοίτηση από το σχολείο σε εξειδικευμένα σχολεία σωμάτων ασφαλείας ή ενόπλων δυνάμεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε πως το Σχολείο Ειδικών Αποστολών ανταποκρίνεται με επιτυχία στον ρόλο του βγάζοντας «δουλεμένους» άνδρες, έτοιμους να αντιμετωπίσουν την περιπέτεια: το στήσιμο της πρώτης γραμμής άμυνας απέναντι σε κάθε σχετική απειλή.
Auto Scroll Stop Scroll