Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Απάντηση σε αίτημα της Ένωσής μας για τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

  
07/06/2014

  
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει καταγράψει τα αιτήματά προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικό ανασχεδιασμό του δικτύου μας.

  
Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει δυνατότητα για τροποποιήσεις / επεκτάσεις διαδρομών λεωφορειακών γραμμών λόγω λειτουργικών προβλημάτων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Auto Scroll Stop Scroll