Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Απάντηση ΥΠΕΘΑ για τη ρύθμιση όσων κατετάγησαν 1990-1992Απάντηση στη σχετική ερώτηση που κατέθεσαν Βουλευτές με θέμα "Ασφαλιστικό Στρατιωτικών", έδωσε η Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κα Φώφη Γεννηματά.
 

Το ερώτημα αφορούσε στο αν προτίθεται η κυβέρνηση, να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και να μπορούν να θεμελιώσουν πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως «παλαιοί» ασφαλισμένοι ένστολοι όλων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι κατετάγησαν από 1 Ιουλίου 1990 ως 31 Δεκεμβρίου 1992.

Όπως είναι γνωστό, στο ΥΠΕΘΑ υπάρχει σχέδιο Νόμου με τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό των ενστόλων. Στο παραπάνω σχέδιο νόμου έχει ενσωματωθεί διάταξη του άρθρ. 40 του π.δ. 169/07 ώστε η δυνατότητα χρήσης της μάχιμης 5ετίας να δίνεται σε όλα τα στελέχη των Ε.Δ., της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος ανεξαρτήτου οργανικής Μονάδας ή Υπηρεσίας που έχουν υπηρετήσει.
 
Η απάντηση:

"Το ΥΠΕΘΑ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.2 του Συντάγματος, είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την υποβολή σχεδίων νόμων που αφορούν απονομή σύνταξης, προκειμένου να αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες και να προωθούνται ρυθμίσεις για τη βελτίωση τόσο των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των στρατιωτικών όσο και του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας γενικά.

Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε από το ΥΠΕΘΑ σχέδιο νόμου για την κάλυψη της σημαντικής εκκρεμότητας που υπήρχε ήδη από τη θέση σε εφαρμογή του ν.3865/2010 ως προς τον υπολογισμό των συντάξιμων ετών των στρατιωτικών, το οποίο δίνει στο σύνολο του προσωπικού τη δυνατότητα εξαγοράς επιπλέον συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας και πρόκειται να υποβληθεί προς συζήτηση στη Βουλή το αμέσως προσεχές διάστημα από το Υπουργείο Οικονομικών.

Λοιπές εκκρεμότητες, καθώς και προτάσεις που έχουν υποβληθεί, είτε από τρίτους φορείς είτε από αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων για την περαιτέρω αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος με σκοπό την εξάλειψη δυσλειτουργιών ή διακρίσεων, εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επεξεργασία, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, και θα προωθηθούν μόλις η εφαρμογή τους καταστεί δημοσιονομικά και οικονομικά εφικτή."
Auto Scroll Stop Scroll