Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Μεταθέσεις προσωπικού Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ Νο 2

Ανακοίνωση ΠΟΕΠΛΣ

Κατόπιν εντολής του κ. Αρχηγού και του γρ. κ. Υπουργού αναγκάσθηκε η Διοίκηση δια του αρμοδίου Κλαδάρχη προσωπικού να θέσει υπόψη μας τα στοιχεία τα οποία είχαμε ζητήσει σχετικά με τις μεταθέσεις προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Από τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώθηκαν πλήρως τα όσα είχαμε διατυπώσει με την από 02/05/14 ανακοίνωσή μας και πιο συγκεκριμένα:

1.    Από την Α φάση των μεταθέσεων του 2013 υπάρχουν ακόμη 158 ανεκτέλεστες μεταθέσεις εκ των οποίων για τις 47 δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές διαταγές.

2.    Από την Β φάση των μεταθέσεων του 2013 υπάρχουν ακόμη 100 ανεκτέλεστες μεταθέσεις εκ των οποίων για τις 50 δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές διαταγές.

3.    Από το σύνολο των 777 διαταγών μεταθέσεων του 2013 που έχουν εκτελεσθεί, έχουν εγκριθεί οδοιπορικά έξοδα σε 54 μόνο εξ αυτών και δυστυχώς αυτό έχει γίνει με αδιευκρίνιστα κριτήρια επιλογής, πράγμα που προκαλεί πολλά ερωτηματικά.

4.    Στον προϋπολογισμό του 2014 δεν υπάρχουν άλλες εγγεγραμμένες πιστώσεις για μεταθέσεις προσωπικού Λ.Σ , πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης των υπολοίπων μεταθέσεων του 2013 και αδυναμία υλοποίησης των φετινών συμβουλίων μεταθέσεων. Παρ όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για έγκριση νέων πιστώσεων.

5.    Για δε τις αποσπάσεις δεν μας δόθηκαν σχετικά στοιχεία,  αφού ούτε οι ίδιοι θέλουν να γνωρίζουν το που, πως, πότε και γιατί έχουν γίνει ενώ ταυτόχρονα μετακινούν συνεχώς συναδέλφους προς τα νησιά για να καλύψουν τα κενά που δημιούργησαν.

6.    Σε ότι αφορά τα φετινά συμβούλια μεταθέσεων εκτός όλων των ανωτέρω προκύπτει σαφέστατα και τεράστιο ζήτημα με τις δηλώσεις τόπου επιλογής και εναλλακτικών καθώς και του πίνακα των κενών-κενουμένων θέσεων, όπως αυτός έχει προσδιορισθεί με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αφού αυτά έρχονται σε αντίθεση με τον  "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" και τα όσα απορρέουν από τις ρυθμίσεις του σχετικού Π.Δ.

Για το ζήτημα αυτό θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες επικαιροποίησης του πίνακα  κενών-κενούμενων θέσεων στη βάση των  νέων δεδομένων των Υπηρεσιών καθώς και των δηλώσεων του τόπου επιλογής, όπου αυτό απαιτείται.

Για μια ακόμη φορά η Διοίκηση προεξέχοντος του κλαδάρχη αυτής, βρίσκεται εκτεθειμένη και κατώτερη των περιστάσεων, αφού τα συμβούλια των μεταθέσεων που θα έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο μήνα δεν έχουν τύχει ανάλογης προετοιμασίας και σήμερα βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο της παραδοχής των αντικειμενικών δυσκολιών που επιβάλλουν την περαιτέρω καθυστέρησή τους και αυτό μετά τις δικές μας παρεμβάσεις.

Καλούμε  την πολιτική και φυσική μας ηγεσία να παρέμβει στο θέμα δίνοντας κατευθύνσεις και λύσεις όπου απαιτείται , αλλά κυρίως να αναζητήσει τους υπευθύνους και να καταλογίσει ευθύνες όπου και εάν αυτές υπάρχουν, γιατί δεν χρωστάνε  τίποτα οι συνάδελφοι  να βρίσκονται σε ομηρία με μια ανακοίνωση ότι κάποτε θα μετατεθούν ή σε άλλη περίπτωση αναμένοντας μια μετάθεση μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας και μακριά από τις οικογενειακές τους εστίες, που δεν έρχεται.

Πρέπει να γίνει επιτέλους αντιληπτό από όλους ότι οι μεθοδεύσεις τόσων χρόνων, με την μη πιστή τήρηση του Π.Δ μεταθέσεων που παρουσιάζεται σήμερα ως προβληματικό με στόχο την κατάργησή του και την ομηρία των συναδέλφων, δεν θα περάσει.                                                   

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Auto Scroll Stop Scroll