Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Συναντήσεις με Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και Κλαδάρχη προσωπικού

Πειραιάς, 9/12/2013 
Μέλη του προεδρείου της ΕΠΛΣ Αττικής-Πειραιά & Νήσων συναντήθηκαν την προηγούμενη βδομάδα με τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ κ. Μπαντιά Δημήτριο και τον Κλαδάρχη Προσωπικού Αρχιπλοίαρχο ΛΣ κ. Πάππο Αντώνιο.
Από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζητήσαμε τη συμβολή του για βελτιώσεις στο σχεδίου νόμου του ΥΝΑ «Τουριστικά πλοία & άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα για τις διατάξεις τις οποίες θεωρούμε αναχρονιστικές και αφορούν τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών, τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα στελέχη που τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

Τις ίδιες ανησυχίες διατυπώσαμε και στον Κλαδάρχη Προσωπικού ενώ διαπιστώθηκε επιπλέον η κοινή μας πρόθεση για συνεργασία σε ό,τι έχει να κάνει με τη Διοικητική Μέριμνα του προσωπικού, κομμάτι στο οποίο πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια και δυνατότητες.

Ως Ένωση, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε να γίνει σαφές ότι οι εν λόγω διατάξεις του σχεδίου νόμου του ΥΝΑ, ανήκουν σε άλλες εποχές και δεν επιτυγχάνουν την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων και για το λόγο αυτό ζητάμε την απόσυρσή τους.
Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος        Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll