Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας & Αιγαίου

Πειραιάς, 24/12/2013

Με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας & Αιγαίου κ. Μπούσιο Αθανάσιο συναντήθηκαν την Παρασκευή 20/12/13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας.
Από την πλευρά μας διατυπώθηκαν οι ανησυχίες μας σχετικά με τη διασφάλιση των οργανικών θέσεων του προσωπικού.
Η Ένωσή μας παραμένει αμετακίνητη στο ζήτημα αυτό και επιμένει στο να δοθούν οι εγγυήσεις διατήρησης των οργανικών μας θέσεων στις 10.250, έτσι όπως περιγράφονται στο άρθρ. 56 του ν. 4150/13.
Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος        Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll