Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Αφιέρωμα: Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας

Επικελευστής Λ.Σ. ΝΙΟΚΟΣ Χαράλαμπος

Το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείο Ελευσίνας δείχνει ζήλο και εργατικότητα παρά τις οικονομικές και εργασιακές αντιξοότητες που αντιμετωπίζει και αποτελείται στην πλειοψηφία του από ικανά και εργατικά στελέχη με διάθεση για προσφορά.

Έφερε σε πέρας κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου μέτρα τάξης και τροχονομίας, στους αγώνες μπάσκετ 3x3 υπό την αιγίδα του ΠΣΑΚ στη Χ.Ζ.Λ., εντός της παραλιακής οδού, με τουλάχιστον 1.500 διαγωνιζόμενους, παρουσία περίπου 5.000 ατόμων ως θεατές και μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων. Επιπλέον τα Μέτρα Τάξης Φανερωμένης, τις εκδηλώσεις του Δήμου Ελευσίνας «Αισχύλεια» που διεξάγονται στην Χ.Ζ.Λ. από τα τέλη Αυγούστου ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, με καθημερινές εκδηλώσεις και μεγάλη προσέλευση κόσμου κ.α.), με παράλληλη ενασχόληση στα γραφεία για την παροχή άριστων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους πολίτες και ναυτικούς πράκτορες, ενώ διενήργησε ελέγχους σε λουτρικές εγκαταστάσεις, σε ταχύπλοα, σε αλιείες κ.α. όπου αυτό ήταν εφικτό. 

Το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους είχαμε περίπου 2.600 καταπόπλους Φ/Γ-Δ/Ξ πλοίων, για τους οποίους κάθε φορά χρειάζεται λεπτομερής έλεγχος πιστοποιητικών πλοίου και ναυτικών. Επιπλέον, από αυτά τα 52 υπόκεινταν σε υποχρεωτική επιθεώρηση στα πλαίσια του Paris MOU, οι οποίες διενεργήθηκαν από τους μόλις δύο πιστοποιημένους επιθεωρητές Paris MOU Υπηρεσίας μας.

Να σημειωθεί ότι ο ένας είναι και Προϊστάμενος του Γραφείου Επιθεωρήσεως Πλοίων και ο άλλος ασκεί παράλληλα καθήκοντα, ως Προϊστάμενος Γραφείου Ασφάλειας και Αξιωματικού Φυλακής. Επίσης, κατά το Α΄ εξάμηνο προβήκαμε στην έκδοση - ανανέωση περίπου 280 αδειών εκτέλεσης πλόων (ερασιτεχνικές - επαγγελματικές) και στην έκδοση - ανανέωση περίπου 1.000 ατομικών ερασιτεχνικών  - επαγγελματικών αδειών αλιείας.

Εκτός των παραπάνω, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο Γραφείο ΠΘΑΠ, το οποίο σε μια τόσο επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή, με την ύπαρξη τόσων ρυπογόνων εγκαταστάσεων, την ύπαρξη μεγάλου αριθμού εφοδιαστικών Δ/Ξ που κινούνται συνεχώς εντός του κόλπου Ελευσίνας κ.α., λειτουργεί με έναν (01) Αξιωματικό και δύο (02) πολιτικούς υπαλλήλους. Το προσωπικό του ανωτέρω γραφείο με την συνδρομή όλου του προσωπικού, εργαζόμενοι νυχθημερόν για αρκετές εβδομάδες, έφερε σε πέρας το ναυάγιο του Δ/Ξ «ΑΛΦΑ Ι» το οποίο συνέβη την 05/03/2012 στον κόλπο Ελευσίνας, αφού με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και με συντονισμένες ενέργειες κατάφερε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος, ενώ επόπτευσε μέχρι τέλους την απάντληση του φορτίου του πλοίου.

Ανθρώπινο δυναμικό
Στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας υπηρετούν εβδομήντα τρία (73) στελέχη όλων των βαθμίδων εκ των οποίων:

α) Ένας (01) Πλωτάρχης Λ.Σ. υπηρετεί στο Α΄ Λ/Τ Ασπροπύργου, αντί των δέκα (10) στελεχών Λ.Σ. που προβλέπονται. 

β) Ένας (01) Υποπ/ρχος Λ.Σ., ένας (01) Αρχ/στής Λ.Σ. και ένας (01) Κελ/στής Λ.Σ., υπηρετούν στο Β΄ Λ/Τ Ναυπ. Ελευσίνας, δηλαδή σύνολο στελεχών τρία (03), αντί των δέκα (10) που προβλέπονται. 

γ) Ένας (01) Πλωτάρχης Λ.Σ., δύο (02) Αρχικελευστές Λ.Σ. και δύο (02) Κελ/στές Λ.Σ. υπηρετούν στο Γ΄ Λ/Τ Πάχης Μεγάρων, δηλαδή σύνολο στελεχών πέντε (05), αντί των δέκα (10) που προβλέπονται.

δ)  Ένας (01) Υποπλοίαρχος Λ.Σ. και δύο (02) Αρχικελευστές Λ.Σ. υπηρετούν στο Δ΄ Λ/Τ Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, δηλαδή σύνολο στελεχών τρία (03), αντί των δέκα (10) που προβλέπονται.

Χερσαία μέσα
Η Υπηρεσία μας διαθέτει δύο (02) οχήματα τύπου JEEP, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ακινησίας πάνω από έξι (06) μήνες, των οποίων το κόστος επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης ελαστικών ανέρχεται σε περίπου 6.000,00 €. Ακόμη, το όχημα τύπου JEEP του Γ΄ Λ/Τ Πάχης Μεγάρων, το οποίο χρησιμοποιούσε η Υπηρεσία έχει τεθεί και αυτό σε ακινησία εδώ και δύο μήνες περίπου, με το κόστος επισκευής και αντικατάστασης ελαστικών να υπολογίζεται σε περίπου 1500,00 €. Ως εκ τούτου και το Γ΄ Λ/Τ το οποίο καλύπτει περιοχή που εκτείνεται από τη Ν. Πέραμο μέχρι τις Σκυρωνίδες Πέτρες, στερείται χερσαίου μέσου με αποτέλεσμα η Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Λ. Ελευσίνας να έχει επιφορτισθεί με την αστυνόμευση και της ανωτέρω περιοχής, με τα δύο (02) εναπομείναντα συμβατικά αυτοκίνητα (μάρκας HYUNDAI), τα οποία όμως δεν φέρουν διακριτικά του Λ.Σ., ενώ το ένα χρησιμοποιείται κυρίως για τις ανάγκες του γραφείου Ασφαλείας, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην νιώθουν την αστυνομική παρουσία της Υπηρεσίας στην περιοχή δικαιοδοσίας μας. 

Περιπολικά σκάφη
Στα ΠΛΣ της Υπηρεσίας μας υπηρετούν δεκατρία (13) στελέχη, εκ των οποίων: 

• Στο ΠΛΣ 413 (κατηγορίας ΑΙ) υπηρετούν πέντε (05) στελέχη εκ των οποίων ένας Ανθ/στής Λ.Σ. εκτελεί υπηρεσία στο ΠΛΣ 108, με αποτέλεσμα τα στελέχη που υπηρετούν εκεί να επαρκούν μόνο για υπηρεσίες σκοπών φύλαξης του πλωτού. 

• Στα ΠΛΣ 108 και 335 (κατηγορίας ΑΙΙ και ΑΙΙΙ) υπηρετούν εννέα (09) άτομα, τα οποία εκτελούν 24ωρες βάρδιες των τριών (03) και δύο (02) ατόμων αντίστοιχα, με αποτέλεσμα την υπερεργασία τους, την αδυναμία χορήγησης των προβλεπόμενων ημερήσιων αναπαύσεων και των προβλεπόμενων αδειών τους.

Υπαγόμενες Υπηρεσίες
Ο Λ/Σ Πόρτο Γερμενό, έχει στην αρμοδιότητά του τις μεγαλύτερες παραλίες της Δυτικής Αττικής (Ψάθας, Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμενό) και στις οποίες συρρέει μεγάλος αριθμός λουομένων με ότι αυτό συνεπάγεται (πνιγμοί, συμβάντα έρευνας - διάσωσης, καταγγελίες λουομένων κ.λ.π.) στερείται επιχειρησιακών μέσων, με αποτέλεσμα εντός της θερινής περιόδου να μην είναι δυνατή, ούτε η στοιχειώδης αστυνόμευση της εν λόγω περιοχής. 

Ο Λ/Σ Πόρτο Γερμενό και οι υπαγόμενες στην δικαιοδοσία του παραλίες, απέχουν από την Υπηρεσία μας, περίπου 60 χλμ., με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η καθημερινή διενέργεια εποχούμενων περιπολιών από την Ελευσίνα στην ανωτέρω περιοχή, ενώ δεν είναι εφικτή και η περιπολία από πλωτό της Υπηρεσίας μας, αφού για να προσεγγίσει στην ανωτέρω περιοχή, θα πρέπει να διαπλεύσει τον Ισθμό της Κορίνθου. Ως προς αυτό το σημείο, η θαλάσσια επιτήρηση και αστυνόμευση κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, διενεργείτο από το Λ/Χ Κορίνθου, όποτε αυτό ήταν εφικτό.

Το Γ’ Λ/Τ, που εδρεύει στην περιοχή Περάματος Μεγαρίδος, έχει υπό την εποπτεία του την πορθμειακή γραμμή Περάματος - Φανερωμένης, από όπου καθημερινά διέρχεται μεγάλος αριθμός επιβατών και οχημάτων όλο το 24ωρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Α’ εξάμηνο του 2012 από την συγκεκριμένη πορθμειακή γραμμή, διήλθαν 341.470 επιβάτες, 137.485 Ι.Χ.Ε., 35.723 Φ/Γ και 32.837 δίκυκλα. Επίσης, στην περιοχή δικαιοδοσίας του εν λόγω Λ/Τ λειτουργούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις (ΕΛ.ΠΕ., ΔΕΣΦΑ κ.λ.π.) και πλήθος άλλων αλιευτικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. 

Οι ελλείψεις σε προσωπικό 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπηρετούν πραγματικά, σαράντα οκτώ (48) άτομα, αντί των ενενήντα οκτώ (98) που προβλέπονται, δηλαδή λιγότερο από το 50% της προβλεπόμενης οργανικής. Από αυτά τα στελέχη τα τρία (03) υπηρετούν, ως αποσπασμένα, εκ των οποίων τα δύο (02) αναμένεται να αποχωρήσουν αφού δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη τριετή παραμονή σε Υπηρεσίες τις 1ης -2ης - 3ης κατηγορίας και τρία (03) ως αποσπασμένα σε άλλες Υπηρεσίες.

Επιπλέον, στο Λ/Σ Πόρτο Γερμενό έχουν αποσπαστεί με Ημερήσια Διαταγή του Κ.Λ. Ελευσίνας ένας (01) Αρχικελευστής Λ.Σ. και ένας (01) Κελευστής Λ.Σ., αφού από την προϋπάρχουσα δύναμη του εν λόγω Λ/Σ είχαν απομείνει δύο (02) στελέχη, εκ των οποίων ο ένας που φέρει τον βαθμό του Ανθ/στή Λ.Σ. (εκ Λ/Φ) εκτελεί καθήκοντα Λιμενοσταθμάρχη.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, λόγω της υπολειτουργίας των Λ/Τ του, έχει επιφορτισθεί ουσιαστικά με την αστυνόμευση μιας περιοχής που ορίζεται από το Σκαραμαγκά μέχρι τις Σκυρωνίδες Πέτρες. Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία της περιοχής Ελευσίνας, όπου υφίσταται το μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας του νομού Αττικής, αφού δραστηριοποιούνται δεκαέξι (16) βιομηχανικές εγκαταστάσεις (εταιρείες πετρελαιοειδών, διυλιστήρια, εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων, τσιμεντοβιομηχανίες, ναυπηγεία, διαλυτήρια κ.α.), λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό και μέσα είναι αδύνατος ο συνεχής έλεγχος όλων αυτών των δραστηριοτήτων και η πρόληψη τυχόν έκνομων ενεργειών με αποτέλεσμα την ελλιπή αστυνόμευση στην περιοχή με ότι αυτό συνεπάγεται για την γενικότερη εικόνα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σε μέρος του προσωπικού οφείλεται μεγάλος αριθμός ρεπό, ενώ σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες Α/Φ που ασκούν οι Α/Ξ ανέρχονται μέχρι και σε 6 ανά μήνα, με αποτέλεσμα πολλές φορές να υπάρχει δυσλειτουργία στα γραφεία της Υπηρεσίας, λόγω της λήψης ημερήσιας ανάπαυσης. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, για να μπορέσει η Υπηρεσία να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά και σε άλλους τομείς πέραν της ναυτιλίας, όπως είναι η πάταξη του λαθρεμπορίου, του εμπορίου ναρκωτικών, η αστυνόμευση  των θαλάσσιων δραστηριοτήτων κ.α., κρίνεται επιτακτική η:

α) τοποθέτηση στην Υπηρεσία μας τουλάχιστον πέντε (05) Αξιωματικών μέχρι του βαθμού του Υποπλοιάρχου και τουλάχιστον δέκα (10) στελεχών κατώτερων βαθμών, με παράλληλη χορήγηση φύλλων πορείας στα στελέχη που εκκρεμεί η μετάθεσή τους. 

β) έγκριση των δαπανών που απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της Υπηρεσίας, προκειμένου να διατεθούν οχήματα στο Γ΄ Λ/Τ και στο Λ/Σ Πόρτο Γερμενό για την κάλυψη των αναγκών τους και 

γ) ενίσχυσης του Λ/Σ Πόρτο Γερμενό με επιχειρησιακά μέσα και προσωπικό, ακόμα και με την μορφή προσωρινής διάθεσης ή αποσπάσεων για την κάλυψη των αναγκών της θερινής περιόδου.
Auto Scroll Stop Scroll